Vedligeholdelse af investeringsportefølje

Vedligeholdelse af investeringsportefølje

Alle investeringsporteføljer som vedligeholdes af OTM er skræddersyede til hver enkel kunde. Formålet er at designe og tildele kapital som passer til investorens risikotolerance, tidsramme, og investeringsobjektiver. Kunder vælger ofte mere effektive løsninger hvis de vurderer, at det eventuelt kunne være en god idé at bytte risiko for indtjening.
I de porteføljer som vedligeholdes af OTM er der adskillige forskellige metoder som kan bruges til at udregne porteføljeindtjeninger og præstation. Den bedste metode er true time metoden, som foretrækkes af de fleste investorer på verdens finansmarkeder.