PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Technical Analysis Edited-min

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích kỹ thuật là việc tiên đoán hướng đi của thị trường và sự dịch chuyển giá cả trong tương lai thông qua nghiên cứu dữ liệu và số liệu thị trường trong các biểu đồ. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến thức chuyên nghiệp và các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Phân tích kỹ thuật có những lợi thế sau so với phương pháp phân tích cơ bản:

Khả năng Hoạt động:

Bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến thị trường đều sẽ được phản ánh qua chuyển động của giá cả thể hiện được trên biểu đồ. Bằng cách đi theo các xu hướng trên biểu đồ, chúng ta có thể nắm được chuyển động của thị trường. Đây là điều mà phân tích cơ bản còn thiếu.

Tính Linh hoạt cao:

Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho mọi thị trường đầu cơ. Một khi bạn đã nắm rõ công năng của nó, bạn có thể theo dõi bao nhiêu thị trường cùng lúc đều được. Theo so sánh, tính phức tạp trong việc lấy dữ liệu cho phân tích cơ bản thường lấn át phân tích viên quá nhiều đến nỗi họ chỉ có thể tập trung vào một sản phẩm duy nhất trên thị trường.

Áp dụng được với bất kỳ khung thời gian nào:

Phân tích kỹ thuật có thể được áp dụng một cách linh hoạt cho bất kỳ khung thời gian nào. Bạn có thể dễ dàng áp dụng phân tích kỹ thuật dù bạn đang theo dõi chuyển động giá trong một ngày hay đang phân tích thị trường tầm trung hoặc dài hạn. Điều này khác với phân tích cơ bản vì nó chỉ áp dụng được cho các nghiên cứu vi mô.

Chỉ số mua/bán rõ ràng:

Lợi thế lớn nhất trong phân tích kỹ thuật là khả năng xác định các điểm nhập trong quá trình giao dịch. Cho dù bạn có thể phân tích cơ bản tốt đến bao nhiêu, thì phân tích kỹ thuật vẫn hữu dụng hơn trong giao dịch thực tiễn.