Tầm nhìn & Sứ mệnh

Vision & Mission Edited-min

TẦM NHÌN & NHIỆM VỤ

Nguyên tắc & Triết lý

OTM hoạt động hoàn toàn tuân theo Văn hóa – Nguyên tắc 2P & Triết lý 3A:

Nguyên tắc: cung cấp cho khách hàng và đối tác toàn cầu dịch vụ môi giới dễ dàng tiếp cận, an toàn và chất lượng hàng đầu thông qua việc sử dụng những công nghệ tân tiến nhất và dịch vụ khách hàng xuất sắc xuyên suốt. Chúng tôi cũng tận tình đóng vai trò đối tác đáng tin cậy nhằm giúp đỡ và đảm bảo sự đầu tư của khách hàng sẽ phát triển phù hợp nhằm tăng lãi suất. Mọi khách hàng đều được đối xử với sự chân thành và chính trực tuyệt đối, trong khi đó mọi việc kinh doanh đều được thực hiện rõ ràng và tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý. Hơn nữa, việc thực hiện trách nhiệm với khách hàng là trọng tâm hàng đầu bởi uy tín là ưu tiên lớn nhất của chúng tôi.

Triết lý 3A:

Tiến bộ (Advance): Với một nguyên tắc “suy nghĩ tiến bộ và tiến tới”, công ty luôn luôn làm việc để đi kịp với bối cảnh luôn luôn thay đổi của thị trường tài chính, do đó, mọi chiến lược tiếp thị đầu tư đều được điều chỉnh theo hướng phù hợp và tối ưu tiềm năng trong những thị trường này.

Phong phú (Affluent): Công ty thực hiện các kế hoạch đầu tư chi tiết kỹ lưỡng với mục đích luôn nâng cao tài sản cho các khoản đầu tư, kết hợp với các liên kết đa ngành nhằm gặt hái các thành quả trong tất cả các hoạt động tài chính.

Đánh giá (Appreciate): Quản trị rủi ro thường được đánh giá và cập nhật để bảo vệ lợi ích cho tài sản khách hàng và công ty, với lãi suất và các phần thưởng chuyển sang cho khách hàng trong khoản đầu tư của họ cùng với công ty.

Giá trị Cộng hưởng hướng đến Tương Lai

Thêm vào đó, các giao thức mã hóa mạnh mẽ, bao gồm chứng nhận điện tử được sử dụng bởi đa số các tổ chức tài chính cho việc chuyển quỹ điện tử đang có mặt để bảo vệ dữ liệu tài khoản khách hàng và đưa mang đến số liệu thực theo thơi gian để hoàn tất giao dịch.

Nhìn về phía trước, công ty cũng đang làm việc nhằm xây dựng các kế hoạch tiếp thị vững chắc lâu dài với tầm vươn rộng hơn nữa đến các khu vực địa phương và các thị trường toàn cầu khác. Chúng tôi hiện đang tạo dựng, mở rộng và cung cấp các biện pháp nâng cao cho các dịch vụ tài chính, tập trung nhảy vào các vùng miền và quốc gia mới, và đang thành lập các mối quan hệ và liên kết đối tác mới.