Risikoforklaring

Management Team Edited-min

Risikoforklaring

OTM Capital (”Virksomheden”) er en Formueforvaltningsvirksomhed (se definition herunder). Formålet med denne udmelding er at informere og udpege fokuspunkter for dig (”Kunden”):

Før der ansøges om åbning af en konto bør Kunden grundigt overveje, om Virksomhedens handelsmuligheder, såsom Foreign Exchange Market handler (herefter ”Forex Trading”) opfylder han eller hendes behov, i forhold til hans eller hendes omstændigheder og finansielle ressourcer. I visse tilfælde kræver handler med Finansielle Instrumenter, at der benyttes gearing. Kundens overvejelser om, hvorvidt han eller hun bør deltage i denne type handel bør fokusere på følgende betingelser:

 1. Handler som foretages på Forex markeder er risikable og spekulative. Gearingen som er involveret i handelsprocessen gør, at selv den mindste bevægelse kan forårsage en kæmpe bevægelse med hensyn til tab eller indtjening. Dette kan både påvirke dig positivt og negativt, i form af tab eller indtjeninger. Forex markeder karakteriseres af deres høje volatilitet, hvilket naturligvis resulterer i høje risici som kan forårsage store tab på kort tid. Virksomheden er på ingen måde ansvarlig for handler som foretages, eller ikke foretages, af Kunden. Kunden er selv ansvarlig for alle tab deres konto udsættes for. Konsekvensen er, at Kunden altid bør være forberedt på at miste hele deres indbetaling. Kunden bør aldrig finansiere hans eller hendes handelskonto med pensionspenge, lån, pant, opsparinger til nødssituationer, uddannelser, eller ejendomskøb, eller penge som kræves for at betale nuværende eller fremtidige sundhedsregninger.
 2. Der er ingen garanti for indtjening. Det er Kundens eget ansvar at ignorere kilder som hævder, at han eller hun med garanti vil tjene en stor sum penge ved at investere. Kunden bør indse, at handler kan ende med øjeblikkelige tab, heriblandt af kapitalen som kræves for at investere i gearing. (Se afsnit 6).
 3. Konkurrence og raffinement. Handler kræver, at man er godt bekendt med Forex og Sikkerhedsmarkederne, samt handelsteknikker og strategier. Ved at forsøge at tjene penge på handelsmarkedet konkurrer Kunden med professionelle forhandlere, markedsmestre, osv. Af denne grund er det vigtigt, at man har erfaring indenfor investering og handel. Virksomheden garanterer på ingen måde, at Kunden bør kunne forvente at tjene penge på handelsmarkedet.
 4. Regler og lovgivning. Kunden er ansvarlig for at lære de gældende regler og lovgivninger for Virksomhedens handelsprogram at kende. Disse regler forklares i dokumenter og aftaler som leveres til og underskrives af Kunden. I tilfælde hvor Kunden ikke følger de gældende regler og lovgivninger kan resultatet være, at hans eller hendes konto lukkes midlertidigt eller permanent. Derudover tager Virksomheden i nogle tilfælde visse foranstaltninger for at beskytte sig selv.
 5. Transaktionsomkostninger kan reducere Kundens indtjening. Virksomheden anvender Ask/Bid Spread hver gang en handel angives. Omkostningerne fra denne transaktion kan medføre, at Kunden ikke har mulighed for at øge deres handelsstørrelse og dermed udvikle deres handelsporteføljer. Sammenlagte daglige/månedlige/årlige provisioner kan forårsage tab som påvirker og reducerer Kundens indtjening.
 6. Gearingsbrug kan være en spekulativ og dyr strategi. Kunden bruger generelt en margin for at øge deres købekræft for at åbne op for en større placering uden at betale den fulde pris for den. Handler som foretages på gearingen kan forårsage tab som ikke dækkes af den oprindelige indbetaling. Derfor bør gearingskapitalen kun anvendes med den yderste forsigtighed, da Virksomheden ikke påtager sig ansvar for eventuelle tab.
 7. Det er vigtigt, at Kunden kan bruge vores Platform Software programmer. Denne software leveres enten af Virksomheden eller en tredjepart, så det er vigtigt, at Kunden forstår, hvordan kontoinformation fortolkes, så han eller hun kan angive ordre ordentligt. Kunden er selv ansvarlig for alle ordrer som foretages igennem deres konto, uanset om de forstår systemet eller ej. Hvis Kunden ikke forstår, hvordan systemet virker, bør han eller hun afholde sig fra at handle inden han eller hun har dannet en vis forståelse for programmet.
 8. Gode handler kan underlægges betingelser udenfor Virksomhedens kontrol. Når man starter en handel anbefales det at anvende begrænsede ordre, hvis det er muligt. På denne måde undgår Kunden, at prisen ændrer sig drastisk mellem det tidspunkt hvor den mulige handel findes og hvor handlen endelig angives.
 9. Det er Kundens eget ansvar at kende til proceduren som muliggør ændring of aflysning af ordre. På det hurtigbevægende marked er det vigtigt, at man ved hvordan man aflyser og erstatter ordrer uden at skabe dobbelt så mange ordre som ønsket. I sådanne situationer er Kunden fuldt ansvarlig for alle resulterende tab.
 10. Virksomheden tilbyder ingen garantier vedrørende effektivitet, præcision, eller produktivitet på platformen. Engang imellem kan Kunden støde på problemer når han eller hun forsøger at få adgang til hans eller hendes konto. Virksomheden garanter ikke salgbarhed eller platformsfunktionalitet udover lovens krav for skader i form at tabte indtjeninger, handelstab, skader som opstår som resultat af ukorrekt data, eller forsinkelse af kundeadgang til visse tjenester.
 11. Kunden er selv ansvarlig for at holde øje med hans eller hendes kontobevægelser. Det er vigtigt, at man tjekker sin konto hver dag. Derudover bør man bekræfte bevægelser på månedligt plan. Hvis der er mistanke om uautoriserede bevægelser bør man med det samme kontakte Virksomheden. Hvis der ikke modtages besked om eventuelle klager betragtes alle handelsbekræftende breve og kontobevægelser som accepterede.
 12. Elektroniske handler kræver et vidst niveau raffinement. Folk som ikke er alt for bekendte med elektroniske handler bør begrænse deres antal og værdi af handler for at reducere deres tab under indlæringsprocessen. Stort set alle som først lige er ved at lære elektroniske handler at kende mister penge. Man bør kun deltage i elektroniske handler hvis man finansielt kan overleve betydelige tab under indlæringsprocessen. Det er forskelligt fra person til person, hvor længe det tager at lære at bruge elektroniske handler optimalt.
 13. Virksomheden agerer ikke som investorrådgiver. Formålet med handelstjenesterne er, at give professionelle og uprofessionelle forhandlere på markeder rundt omkring i verden de informationer de skal bruge for at handle optimalt. Der udbydes ingen tjenester som betragtes som investeringsrådgivning eller anbefalinger. Hverken Virksomheden eller dens søsterselskaber forsøger at købe, sælge, eller vedligeholde sikkerhed, finansprodukter, eller produkter. Derudover kommenterer de ikke på, hvorvidt disse produkter er passende for individuelle investeringer. Virksomheden er hverken en registreret investeringsrådgiver eller mæglerforhandler.
 14. Virksomheden absorberer ikke forhandletab. Forhandlere er selv ansvarlige for alle deres tab, selv hvis disse ikke i helhed dækkes af deres indbetaling.
 15. Eventuel likviditetsmangel. Medmindre Virksomheden udgiver information som hævder andet, så garanterer Virksomheden ikke, at det er muligt at forhindre handler som vil forårsage tab. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle tab.
 16. Indløsninger og distributioner må kun foretages hvis der er kontant eller egenkapital. I henhold til handelsaftalen på Kundens anmodning, og i forbindelse med tilgængelig kapital, kan Virksomheden tilbagebetale hvilken som helst del af Kundens egenkapital uden at sikre en handel. Tilgængelig kapital afhænger af Virksomhedens og Kundens handelskontoers finansielle tilstande. Hvis handelskontoen har mistet en stor sum penge som ikke har med Kundens konto at gøre, så kan Virksomheden risikere, ikke at kunne tilfredsstille indløsningsanmodninger. Virksomheden er ikke dækket af forsikring i tilfælde af dårlig agentopførelse eller insolvens.

   

 17. Handelsophør – Da handelssystemet delvist er baseret på informationsudveksling og internettet, så kan handel, og visse underdele af processen, ophøre uden forudgående varsel eller af grunde som er udenfor Virksomhedens kontrol. I tilfælde hvor handel afbrydes forholder Virksomheden sig retten til at lukke alle åbne transaktioner uden forudgående varsel. Angående erstatningskrav som opstår som resultat af eventuelt handelsophør har Kunden ingen krav, efterspørgsel, eller ret til erstatning. Generelt forbeholder Virksomheden sig retten til at ophøre al handel uden at skulle forklare eller varsle Kunden på forhånd, i tilfælde af problemer med informationsudvekslingen, internettet, osv. I sådanne tilfælde forbeholder Virksomheden sig retten til at stoppe og/eller aktivere placeringer i Kundens konto indtil deres udløbsdato. Da disse informationer modtages fra internationale informationsudbydere som er tredjeparter er det ikke muligt for Virksomheden at ansvarligt opdatere informationen som forekommer på deres hjemmeside og handelsplatform, eller deres overensstemmelse med det voksende international marked. Hvis grunden til, at grunden bag transmissionsfejlen identificeres forbeholder Virksomheden sig retten til at tilbageholde denne information og undlade at informere Kunden igennem systemet.
 18. Force majeure – Virksomheden er ikke ansvarlig for skader som vederfares Kunden grundet force majeure eller andre begivenheder som Virksomheden ikke har mulighed for at kontrollere, men som påvirker hjemmesidens funktionalitet. Virksomheden påtager sig intet ansvar forsinket kommunikation eller internetfejl, heriblandt computer nedbrud og andre tekniske fejl som forårsages af telefonselskabet, ISP computere, Virksomhedens computere, Kundens computere, eller andre telekommunikationslinjer.

  19. Kundens indbetaling eller egenbetaling adskilles ikke i hans eller hendes handelskonto. Grunden til dette er, at det er Virksomheden, fremfor Kunden, som vedligeholder en omnibuskonto med mæglerforhandleren. Det er derfor Virksomheden som muliggør handlen, selv hvis handlen virker til fordel for en vidst forhandler. Ved at godkende en handelsaftale med Virksomheden bekræfter du, at du forstår denne kontrakt i sin helhed, eller at du har fået en selvstændig partner til at læse og fortolke diverse kontoåbningsdokumenter til dig inden du vælger at skrive under og dermed starte handelsaftalen.
  Derudover anerkender du, at det kun er risikokapital du investerer i denne konto og at alle handler udføres på uopfordret vis og at du ikke er afhængig af information eller rådgivning, uanset om der er tale om finansiel, legal, eller skatrelateret hjælp, fra en af Virksomhedens agenter. Derudover accepterer Virksomheden kun disse ordrer mod forståelse om, at du er vidende og sofistikeret og har forståelse for den nødvendige risikotolerance når man investerer i spekulativ handelsstrategi. Hvis dette ikke er tilfældet bør du ikke anvende denne service.