Kim loại Quý

Precious Metal Edited-min

KIM LOẠI QUÝ

Nhiều nhà giao dịch gọi kim lại quý là đầu tư vào “thiên đường”. Trong những thời điểm giao đọng cao, rủi ro tăng, hay có lo ngại về lạm phát, các nhà đầu tư thường di chuyển tiền của mình vào vàng và bạc. OTM Capital cho phép bạn phán đoán chuyển động giá vàng và bạc theo đồng tiền tệ Dollar Mỹ. Giao dịch Kim loại quý mang tính minh bạch, và các trung tâm giao dịch chính nằm ở London và New York. Thanh khoản trong thị trường kim loại quý thường cao nhất vào thời điểm giờ giao dịch châu Âu trùng với giờ giao dịch New York.

Tính toán Lời / Lỗ. Biết được có bao nhiêu ounce cho một lô khi giao dịch kim loại quý là rất quan rọng. Nếu bạn đặt lệnh giao dịch mua một lô VÀNG (XAU/USD) với giá $1,550.50 một ounce, và giá tăng lên thành $1,551.50 một ounce thì thực chất bạn lời $1.00. Do bạn mua một lô, thực chất bạn giao dịch 100 ounce Vàng. Và lợi nhuận $1.00 cho một lô đồng nghĩa với $1.00 x 100 = $100.

PM 1-min
PM 2-min

Tại sao giao dịch Kim loại quý với OTM Capital?

  • Để có thể dự đoán các cơ hội giao dịch ngắn / dài hạn trong một thị trường 24 giờ.
  • Nhằm đa dạng hóa doanh mục tổng trên nhiều lớp tài sản.
  • Áp dụng quản trị rủi ro làm rao cản chống dao động thị trường và khủng hoảng tài chính.
  • Không có phí hoa hồng, chỉ có chênh lệch giá mua/bán.