CFDS

CFDs Edited-min

HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH GIÁ (CFDs)

Hợp đồng Chênh lệch Giá (CFDs) là gì?

Hợp đồng Chênh lệch Giá cho phép bạn giao dịch theo chuyển động giá của thị trường tài chính, mà không phải mua hay bán trực tiếp tài sản cơ bản (CFDs). CFD cho phép nhà đầu tư kiếm lời từ một loạt các dạng thị trường bao gồm chứng khoán, chỉ số, tiền tệ và hàng hóa. Nhìn chung, CFD tốn ít tiền hơn là đầu tư trực tiếp vào tài sản căn bản được trình ra. CFD có thể dùng để dự đoán chuyển động lên xuống của giá, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế linh hoạt cho giao dịch truyền thống.

Hợp đồng Chênh lệch Giá CFD hoạt động như thế nào?

Hợp đồng Chênh lệch Giá là một hình thức giao ước tài chính minh bạch để trao đổi sự chênh lệch giữa giá mở và đóng của một hợp động tại thời điểm nó đóng. Thay vì mua hay bán phương tiện mà hợp đồng dựa trên, đơn giản bạn giao dịch vói một nhà cung cấp CFD như OTM Capital. Giá của CFD của bạn sẽ gắn với giá hiện tại của phương tiện giao dịch mà hợp động dựa trên.

Đòn Bẩy Tiềm năng của Khoản Đầu tư của bạn

CFD được giao dịch dựa trên đòn bẩy, nên bạn có thể tăng độ phơi nhiễm của mình đến một tải sản căn bản bởi cùng khoản đầu tư ban đầu. Để mở giao dịch CFD, bạn cần đặt cọc một phần trăm nhỏ của tổng giá trị giao dịch. OTM Capital cung cấp lựa chọn đòn bẩy 100 lần so với vốn đầu tư của bạn.

Các Thị trường Giao dịch Tài chính vòng quanh Thế giới

Giao CFD cung cấp cho bạn truy cập vào một loạt các thị trường mà thường không tiếp cận được với các nhà đầu tư riêng lẻ. Giao dịch trên chuyển động giá cả của hàng hóa rất dễ dàng, chẳng hạn như dầu hoặc vàng tương tự như giao dịch chứng khoán riêng lẻ. CFD ngoài ra cũng cho phép bạn suy đoán toàn bộ chỉ số hoặc mục từ một giao dịch duy nhát.

Có Lợi nhuận khi thị trường Giảm lẫn Tăng

Bằng việc ‘bán khống’ (bán ra), bạn có thể có lợi từ thị trường đang đi xuống cũng dễ như có lợi tự một thị trường đang đi lên bằng việc mua. Nếu bạn tin rằng một công ty hoặc một thị trường sẽ trải qua thua hụt giá trị trong thời gian ngắn, bạn có thể dùng CFD để bán nó hôm nay, và kỳ vọng rằng bạn có thể mua lại trong tương lai. Như thường lệ, nếu giá bạn giao dịch di chuyển không như ý, giao dịch của bạn sẽ bị lỗ.

Do CFD có thể được ‘bán khống’, chúng có thể được dùng để cung cấp ‘bảo hiểm’ khi giá cả giảm trong một doanh mục có sẵn. Ví dụ, nếu bạn có một doanh mục lâu dài mà bạn muốn dữ, nhưng bạn tin rằng có một rủi ro ngắn hạn với giá trị của khoản đầu tư, bạn có thể dùng CFD dưới dạng chiến lược giảm thua lỗ ngắn hạn bằng việc ‘rào’ giao dịch của bạn.

Tại sao lại Giao dịch Chứng khoán Phái sinh với OTM Capital?

Chứng khoán Phái sinh (CFDs)là loại giao dịch đang ngày càng trở nên phổ biến nhờ vào sự linh hoạt và dễ tiếp cận của nó trên các thị trường toàn cầu. OTM Capital cung cấp cho bạn những Giao dịch CFD phổ biến nhất.