AML & KYC Policies

Management Team Edited-min

CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN & HIỂU BIẾT KHÁCH HÀNG

“Chống Rửa tiền”

 1. Rửa tiền là quá trình giấu nguồn gốc và sở hữu của các quá trình hoạt động trái phép. Thông thường, rửa tiền bao gồm bất kỳ giao dịch tài chính nào:
  1. Sử dụng quỹ trích ra từ hoạt động tội phạm; hoặc
  2. Được tiến hành để che giấu hoạt động tội phạm.
 2. Hoạt động rửa tiền được nghiêm cấm chặt chẽ bởi các quy định toàn cầu và quốc tế do đó bất kỳ Công ty nào cũng được yêu cầu áp dụng Quy tắc Thực hành AML, nhằm tránh các hoạt động và xử phạt pháp lý trong tương lai.
 3. Rủi ro của việc Rửa tiền qua các yếu tố tội phạm thông qua Công ty là sự lạm dụng các quy trình đặt cọc/rút tiền có sẵn từ Công ty, và cơ hội trình bày với pháp luật và các cơ quan thuế có nguồn đến từ quỹ trong Công ty, là lợi nhuận đạt được trong Thị trường Ngoại hối.
 4. Ví dụ – Nếu Công ty cho phép đặt cọc của một cá thể được tín nhiệm vào một tài khoản giao dịch của một cá thể khác, thì cá thể sở hữu tài khoản giao dịch của thể rút số tiền đó từ tài khoản ngân hàng riêng, và báo rằng chúng là lợi nhuận. Điều này sẽ ngắt kết nối dùng tiền từ cá thể đặt cọc đến cá thể rút tiền. Tội phạm có thể lựa chọn như trên để chuyển khoản mà không bị cơ quan hành pháp phát hiện và giấu đi nguồn gốc thực của quỹ. Điều này có thể áp dụng cho chuyển khoản tín dụng giữa các tài khoản thuộc về các cá thể khác nhau,…v.v…
 5. Để tránh lợi dụng Công ty như vậy, quy tắc quan trọng nhất là không cho phép chuyển khoản giữa các cá thể khác nhau. Do đó, công ty phải bao gồm quy trình KYC (“nắm rõ Khách hàng”)

Quy trình “Nắm rõ Khách hàng”

 1. Khách hàng của Công ty được chia ra thành hai nhóm nhỏ:
  1. Khách hàng Tư nhân (người bình thường) công dân từ bất kỳ quốc gia nào.
  2. Khách hàng Doanh nghiệp (cá thể pháp lý) công dân từ bất kỳ quốc gia nào.
 2. Nếu khách hàng là tư nhân (người bình thường) thì các tài liệu sau phải được thu thập:
  1. Thông tin Họ tên.
  2. Số CMND, và/hoặc số hộ chiếu (gốc hoặc bản sao có công chứng).
  3. Bằng chứng Cư trú – Bản sao Hóa đơn điện nước.
  4. Xác nhận Swift cho chuyển khoản của ngân hàng. Thông tin tài khoản ngân hàng trên SWIFT phải giống như (a) và (b) ở trên, khoản đặt cọc phải được chuyển trở về tài khoản ngân hàng y hệt, ngay lập tức, mà không tín nhiệm tài khoản giao dịch.
 3. Việc rút tiền phải ở tại cùng ngân hàng mà tiền được đặt cọc (để tránh chuyển tiền giữa tài khoản ngân hàng của các cá thể khác nhau thông qua Công ty), và cùng tiền tệ (để tránh thay đổi đơn vị tiền tệ thông qua Công ty).
 4. Nếu tài khoản gốc không còn, quỹ phải được chuyên sang một tài khoản khác của cùng cá thể (bạn phải có bản sao ngân phiếu hoặc các phương tiện khác nhằm chứng minh sở hữu tài khoản mới), với tiền tệ tương tự và đưa vào quốc gia mà tiền được đặt cọc.
 5. Nếu khách hàng là công ty (cá thể pháp lý) thì các giấy tờ sau phải được thu thập:
  1. Tất cả các văn bản pháp quy (Giấy chứng nhận thành lập công ty, biên bản ghi nhớ và các bài viết của hiệp hội), và các giấy tờ sửa đổi của chúng (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).
  2. Chi tiết về các cổ đông, giám đốc và chủ sở hữu lợi cuối cùng (thông tin tương tự như của người bình thường).
  3. Quyền hạn luật sư đối với những ai đại diện Khách hàng để tương tác với Công ty (đặt lệnh, kí giấy tờ mở tài khoản và các quy trình khác).
  4. Xác nhận Swift cho chuyển khoản của ngân hàng. Thông tin tài khoản ngân hàng trên SWIFT phải giống như (a) và (b) ở trên. Nếu không, khoản đặt cọc phải được chuyển trở về tài khoản ngân hàng y hệt, ngay lập tức, mà không tín nhiệm tài khoản giao dịch.

FAQ – Những Câu hỏi Thường gặp

 1. Một người KHÔNG thể đặt cọc từ một công ty mà mình sở hữu – đến tài khoản giao dịch cá nhân và ngược lại.
 2. Một người không thể nhận đặt cọc từ anh chị em/cha mẹ/hoặc tài khoản ngân hàng người thân; trừ khi người thân đó tham gia vào tài khoản giao dịch (kí cam kết giao dịch).
 3. Cấm sử dụng tiền mặt đặt cọc cho tài khoản của Công ty. Nếu có một khoản đặt cọc này, thì khi có yêu cầu rút, nhà giao dịch phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho người đặt cọc, với bằng chứng bằng chữ viết về thông tin tài khoản (ngân phiếu, thẻ tín dụng,…v.v…)
 4. Không tín nhiệm tài khoản giao dịch trước khi đặt cọc xong (thường thì số ngày làm việc cần để thông qua đặt cọc đó (thường là ba ngày)). Không tín nhiệm tài khoản giao dịch dựa trên các thanh toán hay ngân phiếu trong tương lai.
 5. Khách hàng không thể chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch mà mình không đứng tên.