เกี่ยวกับเรา

Why OTM

เกี่ยวกับเรา

บริษัท OTM Capital สามารถนำเสนอระดับความมั่นใจและการคุ้มครองที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเราด้วยการให้บริการต่างๆ ดังนี้ การรักษา การลงทุน การบริหารหรือการจัดการเงิน หลักทรัพย์หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยการเป็นตัวแทนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดต่อรองหรือการบริการอื่นๆ

บริษัท OTM Capital ได้รับการก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ในตลาดทางการเงินมากกว่า 10 ปีและการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและอุตสาหกรรมทางการเงินที่ประสบความสำเร็จและนำไปปฏิบัติได้ โดยสิ่งนี้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัท OTM Capital อีกทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงในฐานผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีเป้าหมายในการกำหนดมาตรฐานสูงใหม่ให้แก่การซื้อขายฟอเร็กซ์ในตลาดซื้อขายทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

บริษัท OTM Capital มีเป้าหมายในการเป็นผู้เปลี่ยนเกมโดยเราจะทำการเปลี่ยนอุตสาหกรรรมทางการเงินให้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากทีมงานของเรามีประสบการณ์และความรับผิดชอบที่จำเป็นในการนำอุตสาหกรรมไปสู่อีกระดับ ด้วยวิกฤติการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันทำให้ตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพที่โดดเด่น ดังนั้น บริษัท OTM Capital ได้ปรับตัวเข้ากับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินการตามความต้องการและความคาดหวังของนักลงทุนและนักซื้อขาย