การเปิดเผยความเสี่ยง

Management Team Edited-min

การเปิดเผยความเสี่ยง

บริษัท OTM Capital (“บริษัท”) คือ บริษัทจัดการสินทรัพย์ (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้) โดยข้อความนี้เป็นการให้ข้อความและความรู้แก่คุ, (“ลูกค้า”):

ก่อนการใช้บัญชี ลูกค้าต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์อหรือหุ้น CFD ที่บริษัทนำเสนอ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การซื้อขายฟอเร็กซ์”) นั้นมีความเหมาะสมเหรือไม่โดยพิจารณาสถานการณ์และแหล่งเงินทุนที่มี การซื้อขายในเครื่องมือทางการเงินบางรายการมีการกำหนดการใช้ “เลเวอเรจ” ในการเข้าร่วมในรูปแบบการซื้อขายนี้ ลูกค้าของเราต้องตระหนักถึงข้อต่างๆ ดังนี้:

ลูกค้าแต่ละรายต้องนำเงินประกันฝากไว้กับบริษัท ซึ่งจะใช้สำหรับครอบคลุมการสูญเสียเงินที่มีในบัญชีของลูกค้าหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยลูกค้าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของธุรกิจ

 1. การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงและไม่แน่นอน โดยการซื้อขายฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูง เลเวอเรจที่ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์หมายถึงการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่การเสียเงินหรือการทำกำไรจำนวนมากได้เลย ซึ่งอาจมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวคุณเองและอาจนำไปสู่การเสียเงินจำนวนมากรวมถึงทำเงินได้จำนวนมาก ทั้งนี้ ตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงมาก ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงเช่นกันและอาจส่งผลให้เงินที่นำไปซื้อขายสูญไปได้ในเวลาสั้นๆ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการซื้อขายที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นของลูกค้า และลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสูญเสียเงินในบัญชีที่เกิดขึ้น ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเตรียมพร้อมในการสูญเงินทั้งหมดที่ได้นำมาใช้ในการซื้อขาย โดยลูกค้าต้องไม่นำเงินเก็บจากการเกษียณ เงินกู้ การจำนอง เงินฉุกเฉินและเงินที่ได้เก็บไว้ในวัตถุประสงค์อื่นๆเช่น การซื้อศึกษาหรือการซื้อบ้านหรือเงินจากรายได้และค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมาใช้ในการซื้อขายทั้งหมด.
 2. การทำกำไรไม่แน่นอน. ลูกค้าจะต้องไม่เชื่อว่าจะสามารถทำกำไรได้มากมายจากการซื้อขายและรับรู้ว่าการซื้อขายอาจส่งผลให้เงินสูยไปได้ในทันทีรวมถึงเงินทุนเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการลงทุนเลเวอเรจ/มาร์จิ้น.
 3. การแข่งขันและการขาดความรู้.ในการซื้อขายนั้นต้องใช้ความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดฟอเร็กซ์รวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขาย หากลูกค้าพยายามทำกำไรจากการซื้อขายเท่ากับว่าลูกค้ากำลังแข่งกับนักซื้อขายหรือนักสร้างสภาพคล่องมืออาชีพอยู่ ดังนั้น จึงต้งอใช้ประสบการณ์ด้านการลงทุนและการซื้อขายที่สูงมาก เราไม่มีการรับประกันสำหรับผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับจากการลงทุน.
 4. กฎและระเบียบ ลูกค้าจะต้องทราบและปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่โปรแกรมการซื้อขายของบริษัทได้นำมาใช้ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารและข้อตกลงที่ได้ส่งให้ลูกค้าและลงนามหรืออนุมัติ (ด้วยวิธีการอนุมัติทางอินเตอร์เน็ต) โดยลูกค้า การไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่นำมาใช้กับการซื้อขายอาจส่งผลต่อการบังคับให้ปิดตำแหน่ง (“การซื้อขาย”) การระงับบัญชีของคุณเป็นการชั่วคราว การปิดบัญชีและ/หรือการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อเป็นการปกป้องบริษัท
 5. ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอาจทำให้กำไรที่ได้น้อยลง ขอให้คุณรับทราบไว้ว่าทุกครั้งที่มีการทำการซื้อขาย บริษัทได้กำไรจากค่าสเปรดซื้อ/ขาย โดยค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ลูกค้าไม่สามารถเพิ่มขนาดการซื้อขายและพัฒนาในฐานะนักซื้อขายได้ ค่าคอมมิชชั่นแบบรายวัน/รายเดือน/รายปี อาจเพิ่มการสูญเสียเงินและ/หรือส่งผลกระทบและลดกำไรลงจำนวนมาก
 6. การใช้เลเวอเรจหรือมาร์จิ้นอาจป็นกลยุทธ์ที่ไม่แน่นอนและมีค่าใช้จ่ายสูง ลูกค้าที่ใช้การซื้อขายที่ใช้มาร์จิ้นเป็นวิธีการเพิ่มอำนาจในการซื้อเพื่อที่จะสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็ม โดยการซื้อขายเลเวอเรจหรือมาร์จิ้นหรือการใช้เลเวอเรจโดยทั่วไปอาจส่งผลต่อการเสียเงินมากว่าเงินลงทุนแรกเริ่มหรือเงินที่ฝากเข้าบัญชี คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการใช้บัญชีมาร์จิ้น
 7. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมซอฟตร์แวร์ของเรา ลูกค้าจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการทำงานของซอฟต์แวร์ซื้อขายที่บริษัทให้บริการหรือผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อที่สามารถแปลข้อมูลบัญชีได้อย่างถูกต้องและสามารถทำคำสั่งได้ถูกต้อง ลูกค้ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบคำสั่งทั้งหมดของบัญชีตัวเอง เข้าใจวิธีการทำงานของระบบและไม่ทำการซื้อขายก่อนที่จะได้รับความรู้ที่เหมาะสม
 8. ารดำเนินการซื้อขายที่ดีอาจขึ้นอยู่กับสภาพที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เราแนะนำให้ลูกค้าใช้การจำกัดคำสั่งหากมีเมื่อเปิดการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการเมื่อราคาต่างจากราคาที่เสนอเมื่อทำการซื้อขายจริง
 9. ลูกค้าจะต้องทราบกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนหรือการยกเลิกคำสั่ง โดยในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวสูง การพยายามยกเลิกและแทนที่คำสั่งของคุณอาจทำให้เกิดคำสั่งซ้อน ในสถานการณ์ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการและความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 10. บริษัทไม่รับประกันความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้องหรือประสิทธิผลของแพลตฟอร์มการซื้อขาย ในบางครั้ง ลูกค้าอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค บริษัทไม่รับประกันความสามารถในการวางตลาด ความมั่นคงของวัตถุประสงค์บางการหรือการรับประกันอื่นๆทั้งที่แจ้งอย่างชัดเจนหรือเป็นนัยยะที่เกี่ยวกับการบริการ ข้อมูลหรือข้อมูลที่ให้ไว้นี้ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับกับคำสั่งหรือการดำเนินการให้บริการ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่จำกัดเพียง กำไรที่สูญหาย การขาดทุนการซื้อขายหรือความเสียหายที่เกิดขจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือความล่าช้าหรือการสูญเสียการเข้าถึงบัญชีลูกค้า
 11. ให้ความสำคัญต่อข้อมูลบัญชีของคุณ โดยมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้องยอมรับบัญชีในแต่ละวัน การตรวจสอบบัญชีของคุณจะต้องรวมถึงการยืนยันและการดำเนินการในแต่ละเดือน หากคุณสงสัยข้อผิดพลาดใดใด โปรดแจ้งให้แก่บริษัททราบในทันที โดยข้อมูลการซื้อขายทั้งหมดและการดำเนินการในแต่ละเดือนจะถือว่าคุณยอมรับหากไม่มีการร้องเรียนใดใด
 12. การซื้อขายอิเล็คทรอนิคต้องใช้การรับความเสี่ยงในบางระดับ ผู้ที่ยังใหม่ในการซื้อขายอิเล็คทรอนิคจะต้องจำกัดจำนวนการซื้อขายรวมถึงขนาดการซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเงินจำนวนมากระหว่างกระบวนการเรียนรู้ โดยเกือบทุกคนที่เพิ่งเริ่มทำการซื้อขายออนไลน์จะได้รับผลกระทบจากการสูญเงิน เฉพาะผู้ที่สามารถรับสภาพความสูญเสียดังกล่าวได้เท่านั้นที่ควรทำการซื้อขายอิเล็คทรอนิค ระยะเวลาในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นรวมถึงวินัยในการซื้อขายให้ประสบความสำเร็จจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย
 13. บริษัทไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การบริการการซื้อขายเป็นการให้ข้อมูลอย่างทันท่วงทีแก่นักซื้อขายทั้งมืออาชีพและที่ไม่ใช่มืออาชีพที่การพัฒนาตลาดและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆและนำเสนอกลไกสำหรับการดำเนินการซื้อขาย สิ่งที่เราให้บริการไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนหรือขอ้เสนอแนะจากบริษัทหรือตัวแทนเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือถือหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินที่ได้พูดถึงในที่นี่หรือความเหมาะสมในการทำการลงทุนดังกล่าว บริษัทไม่ได้เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนที่จดทะเบียนหรือโบรกเกอร์ดีลเลอร์
 14. บริษัทไม่รองรับการสูญเสียของนักซื้อขาย โดยนักซื้อขายต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียในบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งบางครั้งอาจเกินกว่าเงินในบัญชี
 15. อาจขาดสภาพคล่อง นอกจากที่บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลไว้เป็นอื่น บริษัทจะไม่รับประกันว่าจะสามารถหยุดการขาดทุนในการซื้อขายและไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
 16. การซื้อคืนหรือการปันส่วนอาจทได้หากมีเงินสดหรือหุ้นทุน ตามข้อตกลงการซื้อขาย หากลูกค้าต้องการและเงินที่มี บริษัทอาจปันส่วนเงินกลับไปยังลูกค้าหรือหุ้นทุนให้แก่ลูกค้า โดยเงินทุนที่มีจะขึ้นอยู่กับสภาพทางการเงินของบัญชีซื้อขายของบริษัท รวมถึงสภาพทางการเงินของบัญชีลูกค้า ดังนั้น ในกรณีที่บัญชีซื้อขายมีการเสียเงินที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินการของบัญชีลูกค้า บริษัทอาจไม่สามารถทำการซื้อคืนได้ตามคำขอหรือขอการปันส่วนเงินสดหรือหลักทรัพย์ บริษัทไม่ได้รับการคุ้มครองโดยประกันในกรณีที่ตัวแทนของเราประพฤติมิชอบหรือในกรณีการล้มละลาย
 17. การสิ้นสุดการค้า–เนื่องจากระบบการค้าของเราเป็นไปตามเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและอินเตอร์เน็ต การค้าหรือส่วนใดใดอาจสิ้นสุดและ/หรือถูกรบกวน เป็นต้น โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือจากสาเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ในสถานการณ์ดังกล่าว หากการค้าได้รับการรับกวน บริษัทจะสามารถปิดการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เปิดอยู่ของลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในราคาที่ยุติธรรมที่สะท้อนสภาพตลาดในขณะนั้น โดยคุณจะต้องไม่เรียกร้อง ขอหรือใช้สิทธิในการขอรับการชดใช้ความเสียหายในกรณีดังกล่าว อาทิ การเรียกร้องความเสียหายที่เกิดจากการสิ้นสุดการค้าและ/หรือการทำธุรกรรมที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ โดยทั่วไป ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูล อินเตอร์เน็ต บริษัทสามารถหยุดการค้าได้แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีภาระผูกพันเพื่ออธิบายหรือภาระผูกพันอื่นๆ ยกเว้นสำหรับการแจ้งปัญหาและการหยุดการค้าดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจะสามารถหยุดและ/หรือเปิดใช้การถือตำแหน่งในบัญชีลูกค้าจนกว่าจะหมดเขต เนื่องจากได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก บริษัทจึงไม่สามารถปรับปรุงหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์ได้รวมถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายและดำเนินการตามการปรับปรุงของตลาดระหว่างประเทศ ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการส่งผ่านข้อมูล บริษัทอาจหยุดเผยแพร่ข้อความนี้และแจ้งในระบบ
 18. เหตุสุดวิสัย – บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือรูปแบบต่างๆที่ส่งผลต่อลูกค้า โดยอันตรายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัยและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัทและส่งผลต่อการค้าในเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการสื่อสารหรือความล้มเหลวทางเทคนิคอื่นๆทั้งที่เกิดจากบริษัทโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ คอมพิวเตอร์ ISP คอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือคอวพิวเตอร์ของลูกค้า
 19. เงินฝากหรือหุ้นทุนของลูกค้าจะไม่ถูกแยกออกจากบัญชีซื้อขาย เนื่องจากเป็นบริษัทไม่ใช่ลูกค้าและเป็นการรักษาการประกันบัญชีกับโบรกเกอร์ ดีลเลอร์และบริษัทตามลำดับและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักซื้อขายโดยเฉพาะ การยอมรับการซื้อขายกับบริษัท ถือว่าคุณเข้าใจภาษาอังกฤษหรือคุณได้ขอให้บุคคลของบริษัทอ่านและแปลเอกสารการเปิดบัญชีสำหรับคุณก่อนดำเนินการซึ่งจะทำให้ข้อตกลงมีผล

  คุณยังรับทราบอีกว่าคุณจะลงทุนในหลักทรัพทย์ที่มีความเสี่ยงในบัญชีนี้เท่านั้น และการซื้อขายทั้งหมดที่ดำเนินการที่ไม่มีการเรียกร้องและคุณจะไม่เชื่อข้อมูล คำแนะนำทั้งทางการเงิน ทางกฎหมาย ภาษีหรืออื่นเพียงอย่างเดียวหรือการรับรองของตัวแทนบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะยอมรับคำสั่งทั้งหมดตามความเข้าใจว่าคุณมีความรู้และเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงเท่านั้นเพื่อทำการลงทุนตามกลยุทธ์การซื้อขาย หากบริษัทเข้าใจสิ่งนี้ผิด โปรดอย่าใช้บริการนี้