การวิเคราะห์เชิงเทคนิคคืออะไร

Technical Analysis Edited-min

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคคืออะไร?

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคคือการคาดการณ์อนาคตแนวโน้มและการเคลื่อนไหวราคาของตลาดด้วยการค้นคว้าข้อมูลและตัวเลขตลาดที่แสดงในชาร์ต การวิเคราะห์นี้ได้รวมความรู้ของมืออาชีพและวิธีการต่างๆของการค้นคว้า การวิเคราะห์เชิงเทคนิคมีข้อดีที่เหนือกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน ดังต่อไปนี้:

ความสามารถในการดำเนินการ:

ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อตลาดจะได้รับผลกระทบในการเคลื่อนไหวราคาซึ่งอาจแสดงบนตาราง การติดตามแนวโน้มของกราฟจะช่วยให้เราดูแรงผลักของตลาด นี่คือสิ่งที่การวิเคราะห์พื้นฐานขาด.

ความยืดหยุ่นสูง:

สามารถนำการวิเคราะห์เชิงเทคนิคมาใช้กับการพิจารณาตลาดทุกประเภท เมื่อคุณสามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญแล้ว คุณจะสามารถติดตามตลาดต่างๆที่คุณต้องการได้ในทันที เมื่อเปรียบเทียบกัน ความซับซ้อนในการรับข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานใช้เวลามากและทำได้เพียงวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือตลาดตัวเดียว

ใช้ได้กับทุกกรอบเวลา:

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคสามารถนำมาใช้ได้อย่างยืดหยุ่นกับทุกกรอบเวลา โดยคุณสามารถนำการวิเคราะห์เชิงเทคนิคมาใช้ได้ง่ายได้ทั้งการติดตามการเคลื่อนไหวราคาภายในวันเดียวกันหรือทำการวิเคราะห์ตลาดทั้งระยะกลางและระยะยาว สิ่งนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์พื้นฐานที่ใช้เพียงการศึกษาทางเศรษฐกิจมหภาพ

ล้างตัวชีวัดขาย/ซื้อ

ข้อดีที่สำคัญที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือความสามารถในการกำหนดจุดเข้าสู่กระบวนการซื้อขาย ไม่ว่าคุณจะสามารถทำการวิเคราะห์พื้นฐนาได้ดีแค่ไหน แต่ในการซื้อขายจริง การวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะมีประโยชน์มากกว่า.