การรักษาเงิน

การรักษาเงิน

พันธกิจในภาพรวมของบริษัท OTM คือการให้บริการมุมมองที่เป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์ของสภาพทางการเงินรวมถึงผลลัพธ์ของการดำเนินการและเพิ่มความโปร่งใสและความไว้วางใจในข้อมูลทางการเงินสูงสุดแก่นักลงทุน ผู้ให้เครดิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในการใช้การลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ทันท่วงที

การรักษาเงินหรือการเก็บเงินคือกระบวนการในการนำเงินสดไปเก็บไว้ในรูปแบบหลักทรัพย์หรือบัญชีที่ปลอดภัยและมั่นคง (สิ่งนี้หมายถึงการที่คุณสามารถขายหรือเข้าถึงได้ในเวลาที่สั้นมากในแต่ละวัน) โดยสิ่งนี้อาจรวมถึงบัญชีประกัน FDIC บัญชีออมทรัพย์ พันธบัตรระยะสั้นหรือ United States Treasury Bills โดยอาจรวมบัญชีเงินประกัน FDIC (แต่ไม่ใช่เงินของตลาดที่ไม่มีหลักประกัน) เป้าหมายสูงสุดสำหรับเงินทุนเหล่านี้จะใช้ในการรักษาะภาวะเงินเฟ้อ