การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน

การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน

หลักทรัพย์การลงทุนทั้งหมดที่บริษัท OTM จัดการได้รับการออกแบบเพื่อเข้ากับข้อกำหนดของแต่ละบุคคล วัตถุประสงค์ของเราคือการออกแบบและจัดสรรเงินทุนตามการทนต่อความเสี่ยง กรอบเวลาและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของนักลงทุน โดยทั่วไปในการเลือกโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพที่ให้บริการและเป็นที่ต้องการจะใช้วิธีการพิจารณาระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

ในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ของบริษัท OTM เราใช้วิธีการต่างๆมากมายในการคำนวณผลตอบแทนหลักทรัพย์ในครอบครองและประสิทธิภาพการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม วิธีการชั่งน้ำหนักเวลาอย่างแท้จริงเป็นวิธีที่นักลงทุนหลายรายเลือกใช้ในตลาดทางการเงิน